Aspectes organitzatius

CALENDARI ESCOLAR 2020-2021

 • Inici del curs: el 13 de setembre del 2021.
 • Nadal:  del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: del  11 d'abril al 18 d'abril del 2022 (ambdós inclosos).
 • Festes Locals:
  • 25 de juliol: Sant Jaume.
 • Dies de lliure disposició:
  • 11 d'octubre
  • 7 de desembre
  • 28 de febrer
  • 2 de maig
 • Fi de curs: el dia 29 de Juliol del 2021.


HORARI ESCOLAR 2020-2021
L'horari bàsic de la Llar d'Infants Municipal corresponent a 5,5 hores diàries
s’estableix en dues modalitats de franges horàries:
 • Modalitat A: De 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 16:30h.
 • Modalitat B: De 8:00h a 13:30h.


PLA D’ORGANITZACIÓ PER L’OBERTURA SETEMBRE DEL 2021


QUOTES
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en l'ordenança fiscal número 14 de l'Ajuntament de Riudoms, que adjuntem en el següent link:
Ordenança Fiscal núm. 14


SERVEI DE MENJADOR
Les tarifes aprovades del preu públic per la prestació del servei de menjador als centres escolars que presta l’Ajuntament de Riudoms les trobareu en el següent link:
Preu públic del Servei de Menjador


CONSELL ESCOLAR
 Directora de la Llar
 Elvira Mestre Juncosa
 Representant de l'Ajuntament
 Judit Albesa
 Representant de les educadores
 Núria Artiga
 Representant de les educadores
Carme Munné
 Representant de pares i mares 
Raquel Chicote
 Representant de pares i mares
  
 Representant del PAS
Isabel Hernández