Metodologia

METODOLOGIA
La Llar d’Infants Municipal “Picarols” és un servei públic que ofereix l’Ajuntament de Riudoms a totes les famílies que desitgin portar els seus fills i filles a un centre educatiu que esdevindrà un context enriquidor per l'infant, ajudant-lo a desenvolupar-se harmònicament en les cinc capacitats més importants: sensorials, motrius, cognitives, socials i afectives.

A la Llar d’Infants Municipal "Picarols", com a centre educatiu, l’infant anirà adquirint un coneixement, domini i acceptació del propi cos, establirà una diferència entre si mateix i les persones que l’envolten, i aconseguirà una progressiva autonomia en les rutines i activitats quotidianes.

L’obtenció d’aquestes habilitats motrius, perceptives, motores i lingüístiques permeten, al voltant dels tres anys, contemplar l’infant amb unes primeres adquisicions bàsiques consolidades que s’ampliaran en els cicles posteriors.

La Llar d’Infants actua com a vehicle transmissor de coneixements i de valors, al mateix temps que busca la integració i la cohesió social a partir de l’acció educativa.

Establim una bona relació afectiva i estimuladora amb els infants, intentant crear un ambient acollidor i tranquil·litzador per tal d’aconseguir un bon desenvolupament en l’infant i una bona imatge positiva de si mateix.

Afavorim la socialització dels nens potenciant les destreses socials bàsiques: participació, comunicació, respecte, imitació, llenguatge i, sobretot, mantenim una  actitud perceptiva davant les necessitats dels infants (de son, gana, pipi,...).

La metodologia que apliquem en el procés d’ensenyament i aprenentatge té en compte aspectes com la motivació, el pensament intuïtiu, la individualització, la socialització, la globalització, el joc, la funcionalitat,... sense deixar de banda la manipulació, l’experimentació i el descobriment de tot tipus de materials.

La tasca educativa que duem a terme es basa en l’observació directa per part de l’educadora, per tal de veure si l’infant va seguint positivament el seu desenvolupament en tots els nivells. Amb un bon seguiment del nen observarem la progressió i maduració d’aquest, al mateix temps que podrem detectar i prevenir possibles necessitats educatives especials.

Recordem que la Llar d’Infants és la base de l’educació dels nostres fills i filles així que cal que entre tots, família i escola, treballem per unes òptimes condicions!

L’equip d’educadores de la Llar d’Infants i la Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Riudoms


PROJECTE EDUCATIU
El Consell Escolar va aprovar el 21 de juny de 2016 el Projecte Educatiu del Centre pel curs 2016-2017.
Projecte educatiu