Aspectes organitzatius

CALENDARI ESCOLAR 2017-2018

 • Inici del curs: el 12 de setembre del 2018.
 • Nadal:  del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos).
 • Setmana Santa: del  15 al 22 d’abril del 2019 (ambdós inclosos).
 • Festes Locals:
  • 26 de novembre: Festivitat del Beat.
  • 25 de juliol: Sant Jaume.
 • Dies de lliure disposició:
  • 2 de novembre
  • 7 de desembre
  • 4 i 5 de març
 • Fi de curs: el dia 31 de Juliol del 2019.


HORARI ESCOLAR 2016-2017
L'horari bàsic de la Llar d'Infants Municipal corresponent a 5,5 hores diàries
s’estableix en dues modalitats de franges horàries:
 • Modalitat A: De  9:00h a 12:30h i de 15:00h a 17:00h.
 • Modalitat B: De 8:00h a 13:30h.


QUOTES
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en l'ordenança fiscal número 14 de l'Ajuntament de Riudoms, que adjuntem en el següent link:
 Ordenança Fiscal núm. 14


SERVEI DE MENJADOR
Les tarifes aprovades del preu públic per la prestació del servei de menjador als centres escolars que presta l’Ajuntament de Riudoms les trobareu en el següent link:
Preu públic del Servei de Menjador


CONSELL ESCOLAR
 Directora de la Llar
 Elvira Mestre Juncosa
 Representant de l'Ajuntament
 Maria Cros Torrents
 Representant de les educadores
 Meritxell Fabra
 Representant de les educadores
 Paqui Antequera
 Representant de pares i mares 
 Noemí Hermoso
 Representant de pares i mares
 Carmina Torres
 Representant del PAS
 Maite Roca